Om oss


NO:
Motorsportdeler.no kjøpte i 2016 opp virksomheten i Ådlandsvik Motorsport - som ble etablert i 2007. Vi er importør av deler til Ford Escort mk1 og mk2. I dag har virksomheten blitt utvidet til også kunne levere deler til klassiske Ford Mustanger og universale motorsport produkter. Kjernevirksomheten er fremdeles bygd opp rundt Escort, men med nye satsningsområder rundt Motorsport. 

ENG:
In 2016 motorsportdeler.no bought the business from Ådlandsvik Motorsport, wich was establised in 2007. The company was then only a supplyer of parts for the Ford Escort mk1 and mk2. Today the business has been expanded to also provide partes for classic Ford Mustang and Universal motorsport produkts. The core business is still built around the Escort, but new focus will be built up around Motorsport. There will be several news, so pay close attention :)